1. Onze gegevens

Naam: Delaganza
Adres: Willem Beukelszstraat 27H
3027CJ Rotterdam
Telefoonnummer: 0621271953, 0624130104, 0108425374
bereikbaar van 10.00 – 18.00 uur (maandag – zaterdag)
E-mailadres: info@delaganza.com
Rekeningnummer (ING Bank): NL59INGB0007496961 t.n.v. Delaganza
KvK-nummer: 51744880
BTW-identificatienummer: NL002453457B40

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Delaganza en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Delaganza en de klant.
b. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Daarnaast is deze algemene voorwaarden te downloaden op de homepagina van de website www.delaganza.com of www.deleganza.nl
c. Op elke overeenkomst tussen Delaganza en de klant is Nederlands recht van toepassing.

3. Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Delaganza maakt ook gebruik van afbeeldingen en gaat ervan uit dat deze zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Delaganza niet.

4. De overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. b. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Delaganza passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Delaganza voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch betaalt, zal Delaganza daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5. Herroepingsrecht en garantie bij levering

a. Bij de aflevering van producten wordt u de klant vriendelijk verzocht om te controleren of de bestelling overeenkomen. Indien niet het geval is, dient Delaganza daarvan binnen tien werkdagen na de aflevering schriftelijk, telefonisch of per mail op de hoogte te stellen.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Delaganza de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten. Onze retourbeleid is hier van toepassing.
c. Een retourzending wordt uitsluitend aanvaard indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor de klant rekening komen. Haar kan echter niet worden geruild. Dit vooral om hygiënische redenen en omdat wij niet kunnen controleren of het al of niet is gedragen. Uitzondering hiervan is op onderdeel 5b.
d. Delaganza staat 100% achter de kwaliteit van de producten, maar mocht zich er onverwachts een probleem zoals sterke klitvorming zich voordoen, dan heeft u als klant van Delaganza de mogelijkheid om het product te retourneren ter reparatie. Dit is echter exclusief haar die beschadigd is als gevolg van bijvoorbeeld te sterke en/of verkeerde gebruik van chemicaliën. De reparatie is binnen twee weken kosteloos na ontvangst van het product door de klant. Na twee weken mag de klant ook het haar aanbieden voor reparatie tegen betaling. Er wordt geen geld uitgekeerd ter compensatie.

6. De prijs

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

7. Levering en uitvoering

Wanneer de producten op voorraad zijn bedraagt de levertijd 2 á 3 werkdagen binnen Nederland, gerekend vanaf de datum dat het aankoopbedrag op onze rekening is bijgeschreven. Indien een artikel tussen het moment van bestelling en betaling onverhoopt is uitverkocht en-of niet binnen 30 dagen geleverd kan worden, wordt het teveel betaalde teruggestort.

8. Betaling

In het algemeen vinden betaling plaats via IDeal of Paypal waarna Delaganza tot bestelling zal overgaan. Deze vorm van betalingen vindt vooruit plaats. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid de overeenkomstige geld over te maken op de rekening van Delaganza.

9. Klachtenregeling

Alle klachten jegens Delaganza met betrekking tot het geleverde product dienen binnen twee weken gerekend vanaf de datum van ontvangst van het product vermeld te worden. Alle klachten worden met uiterst zorgvuldigheid en met spoed behandeld.